Bokningsvillkor och avbokningar

Boknings- och avbokningsvillkor

KITTUIS Camping följer följande villkor för bokning och avbokning av stugor, tältplatser samt karavanplatser:

Dessa villkor blir bindande för båda parter när kunden har gjort en förskottsbetalning för den bokade produkten eller har betalat både förskottsbetalningen och slutbetalningen i en enda avbetalning. Förskottsbetalningen och slutbetalningen måste betalas före de angivna förfallodagen.

Om kunden behöver avboka sin bokning måste detta göras skriftligen till KITTUIS Camping. Att inte betala förskottet eller slutbetalningen innebär inte automatisk avbokning av bokningen och befriar därför inte kunden från dessa avbokningsvillkor.

Om bokningen görs mer än 14 dagar före uthyrningsperioden betalas bokningen i två delbetalningar. Vid bokningstillfället betalas en bokningsavgift på 20 € och slutbetalningen görs 14 dagar före semesterns början. För sista minuten-bokningar (mindre än 14 dagar innan boendet startar) krävs omedelbar betalning av alla kostnader. Om slutbetalningen inte har betalats senast 7 dagar före semesterns början kommer KITTUIS Camping att avboka bokningen och göra den tillgänglig för andra att boka. Den som gör bokningen måste vara myndig.

 

AVBOKNINGAR

Avbokningar måste alltid göras skriftligen (via e-post). KITTUIS Camping bekräftar avbokningen genom att svara på kundens meddelande. Avbokningen anses ha skett vid den tidpunkt då informationen om avbokningen har nått KITTUIS Camping. Om kunden kan påvisa att avbokningen gjordes och skickades till rätt adress vid rätt tidpunkt, kommer avbokningen att accepteras även om den kommer sent eller inte alls. Förskottsbetalningen behålls vid avbokning. Om avbokningen av bokningen sker senare än 14 dagar före semesterns början återbetalas inga betalningar om det inte beror på en allvarlig olycka eller dödsfall. Om avbokningen sker under semestern återbetalas inte betalningen som kunden har gjort. Kunden bör se till att ha en giltig reseförsäkring.

 

KITTUIS CAMPINGS RÄTT ATT AVBOKA EN BOKNING

Om det föreligger force majeure har vi rätt att säga upp avtalet. I sådana fall har kunden rätt att få tillbaka hela hyresbeloppet som betalats till KITTUIS Camping.

 

ERSÄTTNING FÖR SKADOR

Kunden är skyldig att ersätta eventuella skador som orsakats på semesterdestinationen eller dess egendom.

 

ANTAL PERSONER

Semesterboendet får användas av högst det antal personer som anges i beskrivningen av semesterboendet som antalet bäddplatser eller enligt överenskommelse vid bokningen.

 

EVENTUELLA KLAGOMÅL

Eventuella kommentarer eller klagomål om boendets utrustning och skick måste framföras direkt till ägaren så snart som möjligt efter att problemet har uppstått. Klagomål som framförs i efterhand kommer inte att beaktas.

 

KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ÖVERLÄMNANDE AV BOENDET PÅ AVRESADAGEN

Nyckeln till boendet kan erhållas från kl. 15 på ankomstdagen och ska lämnas tillbaka före kl. 12 på avresedagen om inget annat överenskommits.

Kunden ansvarar för borttappade nycklar till semesterbostaden. Kunden ansvarar för kostnaderna för att installera nya lås och tillverka nya nycklar.

Rökning är förbjuden inomhus i alla utrymmen på semesterboendet och vid badstranden. Semesterboendet måste lämnas i städat skick vid avresa. Kunden är skyldig att betala eventuella kostnader för städning om det har rökts inomhus eller om stugan har lämnats i otillfredsställande skick, i vilket fall kunden ansvarar för att ersätta de extra kostnaderna för städning.

 

Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås under förhandlingarna kommer tvisterna att avgöras i domstol av tingsrätten som hanterar tvister relaterade till avtal i området.

 

Rätt till prisändring

KITTUIS Camping förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel i prisinformationen på webbutiken innan avtalet ingås. Efter att avtalet har ingåtts har KITTUIS Camping rätt att höja eller sänka det överenskomna priset om skatter eller offentliga avgifter som påverkar priset på semesterboendet ändras.