Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

KITTUIS Camping noudattaa varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja:

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varaamastaan tuotteesta ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Ennakkomaksu ja loppusuoritus tulee maksaa mainittuihin eräpäiviin mennessä. 

Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tehdään se KITTUIS Campingille kirjallisesti. Ennakko -tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita automaattisesti varauksen peruuttamista, eikä vapauta näin ollen varaajaa näistä peruutusehdoista.

Mikäli varaus tehdään yli 14 päivää ennen vuokrausajankohtaa varaus maksetaan kahdessa osassa. Varauksen yhteydessä maksetaan 20€ varausmaksu ja loppumaksu 14 päivää ennen loman alkamista. Viime hetken varauksista (majoituksen alkuun vähemmän kuin 14 päivää) peritään kaikki maksut välittömästi. Ellei loppumaksua ole maksettu viimeistään 7 päivää ennen loman alkua KITTUIS Camping peruu varauksen ja vapauttaa sen toiselle varattavaksi. 
Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.


PERUUTUKSET
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti). Peruutus kuitataan KITTUIS Campingin osalta vastaanotetuksi vastaamalla asiakkaan viestiin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut KITTUIS Campingille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen loman alkua maksuja ei palauteta muuta kuin vakavan onnettomuuden tai kuolemantapauksen johdosta. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Asiakkaan tulee aina tarkistaa että hänellä on voimassa oleva matkavakuutus.

KITTUIS CAMPINGIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voimme irtisanoa sopimuksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada KITTUIS Campingille maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

VAHINKOJEN KORVAUS
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.

HENKILÖMÄÄRÄ
Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. 

MAHDOLLISET VALITUKSET
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. 

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ
Avaimen saa käyttöön tulopäivänä klo 15 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä, jos ei toisin sovita.

Loma-asunnon kadotetuista avaimista vastaa asiakas. Uusien lukkojen asennuksesta ja avaimien teettämisestä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa sekä uimarannalla. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai mökki on jätetty epäsiistiin kuntoon jolloin asiakas on velvollinen korvaamaan siivouksesta aiheutuneet lisäkulut.

Riitatilanteet
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riitatilanteet keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riitatilanteet ratkaistaan oikeusteitse siinä käräjäoikeudessa, joka käsittelee alueen sopimuksiin liittyvät riitatapaukset. 

Oikeus hintojen muutokseen
KITTUIS Camping varaa oikeuden oikaista verkkokaupan hintatiedoissa olevia virheitä ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen KITTUIS Campingillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.